Bookmark and Share     Sitemap    

Lederudvikling

paghConsults kompetenceområde er strategisk forankrede leder- og organisationsudviklingsforløb på alle niveauer i organisationen. 

Vi anser ledelse for at være en praktisk disciplin og tilrettelægger derfor alle vores udviklingsaktiviteter på erfaringsbaseret læring.

Udvikling, gennemførelse og evaluering af aktiviteter sker i tæt dialog med kunden baseret på gensidig tillid, som er det grundlæggende i vores værdier.

Vi tror på, at man ved at skabe de rette funktionsbetingelser for medarbejdere og ledere frigør deres potentiale. Mennesker vil gerne påtage sig ansvar for egen og organisationens udvikling.

Målet med vores aktiviteter er, at de skal gøre en forskel i medarbejderes, lederes og organisationens hverdag. Vi inspirerer og hjælper mennesker med at ændre adfærd i retning af egne og organisationens mål.

Udvikling sker efter vores opfattelse ved en tilpas forstyrrelse bestående af tilførsel af ny relevant viden, individuel stillingtagen, aktiv eksperimenterne og bevidst refleksion.

En udviklingsaktivitet består således typisk af en række kortere moduler med mulighed for i mellemperioden at omsætte teori og modeller til praksis med løbende sparring og aktiv brug af paghConsults kompetencer.

paghConsult | CVR: 35680659 | Saturnvej 7, 8260 Viby J  | Tlf.: 51 41 89 79 | ap@paghconsult.dk