Bookmark and Share     Sitemap    

Værdier

Vores grundlæggende værdi er TILLID.

Derudover vil vi

  • fremstå som en professionel og troværdig samarbejdspartner i relation til alle vore interessenter
  • alene påtage os opgaver, som vi vurderer, har en bæredygtig effekt for kunden
  • respektere og værdsætte forskellighed som forudsætning for optimal udnyttelse af de menneskelige ressourcer.
paghConsult | CVR: 35680659 | Saturnvej 7, 8260 Viby J  | Tlf.: 51 41 89 79 | ap@paghconsult.dk