Bookmark and Share     Sitemap    

Kompetencemęgler

Netværk er tidens kodeord - og ikke uden grund. Netværk betyder uendeligt meget, både i private og professionelle sammenhænge. Men det er ikke altid lige nemt at finde indgangen til i de rigtige, professionelle netværk.

Men med Kompetenceværket, som er et kvalitetsbaseret og professionelt HRM-netværk, der dækker alle HR-aspekter inden for forretnings-, organisations- og ledelsesudvikling, får I kontakt med nogle af landets bedste konsulenter. Kompetenceværket træder til, når lederen eller ledergruppen ønsker at skabe endnu bedre forretningsmæssige resultater og har brug for nye øjne på HR-processernes samspil med virksomhedsdriften.

Jeres indgang til Kompetenceværket går via et møde med Kompetencemægleren. Nemt og enkelt - og forventningsafstemmende.

Sådan arbejder vi

Kompetencemægleren er bindeledet mellem jer og Kompetenceværket. Kompetencemægleren er jeres forlængede arm og handler ud fra jeres interesser. Han identificerer og kortlægger jeres problemstillinger med en foranalyse, der synliggør de mulige indsatsområder inden for 14 afgørende HRM-processer:

Foranalysen munder ud i et HR-landkort, som giver jer et overblik over, hvor I har henholdsvis kortsigtet operationelt fokus og langsigtet strategisk fokus, ligesom kortet også viser jer prioriteringerne i forhold til processer og mennesker.

Opgavetyper

Vi løser alle slags opgaver inden for HR-området, store som små, ligesom både mindre og større virksomheder kan bruge og have gavn af Kompetenceværket.

Det vil typisk være direktionen, linjelederen eller HR-funktionerne, der via deres tværorganisatoriske fokus kan se de største fordele i at have adgang til et så bredt og komplet netværk som Kompetenceværket.

Det er jer, der definerer behovet. Det kan dreje sig om

 • rekrutteringsopgaver
 • kurser, uddannelse og træning
 • leder- og medarbejderudvikling
 • coaching
 • forbedring af arbejdsmiljøet
 • hjælp i forbindelse med medarbejdersamtaler
 • procesoptimering
 • støtte til forandringer
 • afvikling af medarbejdere
 • strategiudvikling
 • organisationsudvikling.
paghConsult | CVR: 35680659 | Saturnvej 7, 8260 Viby J  | Tlf.: 51 41 89 79 | ap@paghconsult.dk