Bookmark and Share     Sitemap    

Personen bag

Efter i flere år at have arbejdet med strategisk udvikling af pengeinstitut filialer bemærkede jeg at den enkelt faktor, der havde størst betydning for en filials positive udvikling, var personen i hjørnekontoret. Det fik mig til at interessere mig for ledelse, lederudvælgelse og lederudvikling.

Det udviklede jeg i Provinsbanken, hvor jeg i 4 år som leder af bankens Personaleudviklingen gennemførte forskellige personaleudviklingsaktiviteter. Efter fusionen med Den Danske Bank blev mulighederne mindre og jeg skiftede til Århus Købmandsskole, hvor jeg etablerede Ledelsesakademiet.

Sammen med nogle fantastiske medarbejdere udviklede det sig til at være landets største handelsskoleafdeling med 13 faste medarbejdere og flere timelærere, der alene beskæftigede sig med lederudvikling, organisationsudvikling og HR.

I den periode forestod jeg, for Undervisningsministeriet, udviklingen af flere uddannelser herunder Lederuddannelsen – Erhvervsdiplomuddannelse, HR-uddannelsen som var Danmarks første formelle uddannelse i HR samt deltog i et organisatorisk og politisk samarbejde med bl.a. Ledernes Hovedorganisation, Dansk Industri og Dansk Handel og Service.

Herefter blev jeg hentet til Garuda for at opbygge deres konsulentafdeling, hvor jeg koncentrerede mig om lederudvikling- og udvælgelse, rekruttering samt teamudvikling. Sidstnævnte førte til samarbejde med Ulrik Wilbek og Peter Bredsdorff-Larsen om implementering af profiler på det danske herrelandshold.

I sommeren 2008 tog jeg så omsider skridtet og startede min egen virksomhed. 

I foråret 2009 blev jeg desuden partner i Kompetencemægleren.

Arbejdet har givet anledning til udarbejdelse af tre artikler, to er offentliggjort i Artikelsamlingen Virksomhedens Strategi og Udvikling på Forlaget Børsen og 1 i Ledelse i Dag.

Formel uddannelse:

  • 1982 Merkonom i Kredit og Finansiering
  • 1987 HD i Organisation og Virksomhedsledelse
paghConsult | CVR: 35680659 | Saturnvej 7, 8260 Viby J  | Tlf.: 51 41 89 79 | ap@paghconsult.dk